Termíny zahájení kurzů

Přihláška online je zde! Nemusíte  shánět papírovou přihlášku, ani mi nic nosit.

Nařízením vlády byly autoškoly pozastaveny od 22.10. do 2.12.2020. Tím došlo i u této autoškoly k oddálení nejbližšího nového kurzu. Nicméně všechny přihlášky podané do 31.12.2020 se zahájením kurzu do 31.3.2021 se budou řídit ceníkem platným do 31.12.2020. Od 1.1.2021 bude cena za skupinu B ve výši 14000 Kč.

15.1.2021 v 16 hodin (uvedené termíny se ještě mohou změnit, přihlášené účastníky budu včas informovat)

26.2.2021 v 16 hodin

 

dále každý sedmý týden, průběžně upřesňuji na základě obsazenosti kurzů.

Mimo uvedené termíny je možné se přihlásit po telefonické domluvě.

Přihlášku získáte v průběhu úředních hodin nebo si ji vyplňte zde.