Řidičské oprávnění

skupina B - osobní automobil

Řidičský průkaz pro skupinu B - osobní automobil       cena 18000,- Kč

Nyní akce 15500,- Kč na termíny zahájení 23.5., 3.7. a 21.8.2024. Platí do zaplnění kapacity. Požadovaný termín zahájení, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.

Přihláška

Výuka probíhá v Domě dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245. Výcvik začíná na letišti a pokračuje v ulicích a přilehlém okolí Broumova, kde se také konají zkoušky. V průběhu výcviku také absolvujete jízdy do Police, Hronova a do Náchoda, abyste získali více zkušeností a sebevědomí. Možné je i naplánovat jízdu podle Vašeho přání (např. Hradec Králové).

Při zahájení kurzu si můžete zakoupit aktuální vydání učebnice "Autoškola?Pohodlně!" za 250,- Kč.

Nové kurzy začínají každý měsíc (viz "Termíny zahájení"). Bližší informace získáte v učebně během úředních hodin (každý čtvrtek od 16 do 17:30 h), nebo telefonicky či e-mailem na některém z uvedených kontaktů.

Výuka trvá 5 týdnů. Poté následuje zkouška u Obecního úřadu s rozšířenou působností v Broumově. Poplatek, který hradí úřadu účastník zkoušky, činí 700,- Kč a není součástí ceny kurzu. Poplatek městskému úřadu za opakovanou zkoušku z pravidel činí 100,- Kč, za opakovanou zkoušku z praktické jízdy činí 400,- Kč. Poplatek za opakovanou zkoušku z pravidel hrazený autoškole činí 100,- Kč, za opakovanou zkoušku z praktické jízdy činí 400,- Kč. Za neomluvenou absenci (alespoň 24 hodin předem) na jízdě nebo na zkoušce uhradíte 200,- Kč.

Cena kurzu činí 18000,- Kč.

Fakturu na úhradu kurzu obdrží účastníci při zahájení na první hodině, splatnost činí 7 dnů. Po dohodě lze platbu rozdělit do dvou dílčích částí (druhá polovina musí být uhrazena nejpozději po sedmé jízdě). Platbu zašlete bozhotovostně na účet, možná je i platba v hotovosti nebo platební kartou.