Prohlášení o najkládání s osobními údaji

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, vstoupilo v účinnost od 25. května 2018.

Souhlas se zpracováním údajů od žáků autoškoly

Na rozdíl od jiných oborů, autoškoly mohou řadu osobních údajů zpracovávat i bez souhlasu žáků, zejména díky ustanovení Článku 6, odst. 1, písmeno c) Nařízení (Zpracování je zákonné, pokud je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje). Jelikož má autoškola zákonnou povinnost vést evidenční knihu, třídní knihu a další dokumenty, nepotřebuje např. souhlas se zpracováním jména a data narození. Zároveň žák ani nemůže požadovat výmaz těchto svých osobních údajů ihned po dokončení autoškoly, protože by pak nesplnila autoškolskou povinnost archivovat dokumenty po dobu 5 let.

Údaje poskytnuté nad rámec právních povinností, např. telefonní číslo, e-mailovou adresu, použije autoškola pouze pro komunikaci se žákem, např. pro domlouvání termínů jízd, zkoušek, opravných zkoušek, změn v hodinách teoretické výuky. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě a po ukončení zkoušek budou neaktivní. Na žádost budou tyto údaje kdykoliv odstraněny.

Vaše osobní údaje jsou poskytnuty pouze pro řádné vedení evidence autoškoly a nebudou použity k žádným jiným účelům.