Přihláška

Není nic jednoduššího, než se přihlásit online. Nemusíte nic tisknout, na první hodině teorie mi přihlášku podepíšete. Pokud Vám ještě nebylo 18 let, přihlášku vytiskněte, nechte podepsat zákonnému zástupci a doneste na první hodinu teorie.

Formulář žádosti o přijetí k výuce a výcviku spolu s lékařským posudkem k ručnímu vyplnění si můžete stáhnout zde. Vyplněnou žádost mi doručte na adresu bydlište, nebo v úředních hodinách do učebny, nebo do prodejny obuvy Albot naproti potravinám Šafář při vjezdu do broumovského náměstí. Žádost (2 stránky) musí být vytištěna na jednom papíru oboustranně! Lékařský posudek nechte potvrdit u svého praktického lékaře.

Vyplněním a odevzdáním (odesláním on-line) přihlášky souhlasíte s poskytnutí a zpracováním osobních údajů jak je uvedeno zde.