Vrácení řidičského oprávnění

 

K opětovnému získání odebraného řidičského právnění je nutné složit zkoušku z odborné způsobilosti. Součástí zkoušky je test z pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci a dále zkouška z praktické jízdy.

Ke zkoušce na obecním úřadu Vás přihlásí tato autoškola. Součástí přípravy je praktická jízda v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Co musíte udělat Vy? Vyplnit přihlášku do autoškoly, u lékaře nechat potvrdit posudek o zdravotní způsobilosti, na obecním úřadu zažádat o výpis z evidenční karty řidiče, doložit rozhodnutí o ukončení nebo prominutí trestu nebo v případě vrácení ŘO po dosažení 12 bodů nebo dopravněpsychologické vyšetření.

Cena 2500,- Kč (za skupinu B).