Vrácení řidičského oprávnění

 

K opětovnému získání odebraného řidičského právnění je nutné složit zkoušku z odborné způsobilosti. Součástí zkoušky je test z pravidel silničního provozu a dále zkouška z praktické jízdy.

Ke zkoušce na obecním úřadu Vás přihlásí tato autoškola. Součástí přípravy je praktická jízda v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Co musíte udělat Vy? Vyplnit přihlášku do autoškoly, u lékaře nechat potvrdit posudek o zdravotní způsobilosti, na obecním úřadu zažádat o výpis z evidenční karty řidiče, doložit rozhodnutí o ukončení nebo prominutí trestu a v případě vrácení ŘO po dosažení 12 bodů dopravněpsychologické vyšetření. To potřebujete i v případě trestu zákazu řízení uděleném správním úřadem na domu delší než šest měsíců a vždy při zákazu řízení uděleném soudem.

Cena 4000,- Kč (za skupinu B). V případě potřeby více jízd je cena shodná s cenou za kondiční jízdu (500 Kč/45 min.)