Podmínky k zahájení výuky a výcviku

Nutnými podmínkami k zahájení výuky a výcviku jsou:
- odevzdání (vyplnění on-line) přihlášky (u nezletilých žadatelů musí být přihláška podepsaná zákonným zástupcem)
- doložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti (nutno doložit před první jízdou)
- úhrada ceny dle zazebníku (na úvodní hodině teorie dostanete fakturu se splatností 7 dnů), bez zaplacení alespoň poloviny ceny není možno zahájit výcvik.